Draft Survey

Kuru dökme yük gemilerine uygulanan ağırlık tespiti yöntemidir.

Temel olarak  suyun kaldırma kuvveti kurallarından  yola çıkılarak, statik hesaplamalar yardımı ile geminin taşıdığı yükün  ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan bir yöntem olup, birçok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodudur. 

Bu hizmetimiz TÜRKAK TS EN ISO/EC 17020-2012 akreditasyonumuz kapsamındadır.

Not : Bu hizmetimizi ayni zamanda Ekonomi bakanlığının 2015/24 sayılı tebliği çerçevesinde “B tipi Uluslararası Gözetim Şirketi” olarak ta yerine getirebilmekteyiz.