Kantar Gözetimi

Dökme yada paketlenmiş haldeki yüklerin gümrüklü sahalarda tartımı ile yapılan ağırlık tespiti gözetimidir.

Yükleme yada tahliye sırasında kamyonların dolu ve boş ağırlıklarının resmi kantarlarda tartılması sonucu elde edilen miktar kantar sonucu olarak raporlandırılır.

Bu hizmetimiz TÜRKAK TS EN ISO/EC 17020-2012 akreditasyonumuz kapsamındadır.

Not : Bu hizmetimizi ayni zamanda Ekonomi bakanlığının 2015/24 sayılı tebliği çerçevesinde “B tipi Uluslararası Gözetim Şirketi” olarak ta yerine getirebilmekteyiz.