Hurda Kalite Gözetimi

Başta demir çelik hurdası ağırlıklı olmak üzere her türlü metalürjik yada metalürjik olmayan kargoların hurdasında yerinde gerekirse visual, gerektiğinde numune alarak kimyasal, yada fiziksel analizler kullanılarak kalite kontrol yapılmaktadır.

Bu hizmetimiz TÜRKAK TS EN ISO/EC 17020-2012 akreditasyonumuz kapsamındadır.

Not : Bu hizmetimizi ayni zamanda Ekonomi bakanlığının 2015/24 sayılı tebliği çerçevesinde “B tipi Uluslararası Gözetim Şirketi” olarak ta yerine getirebilmekteyiz.